Административни сарадник Тијана Савић

моб. +381.63.175.43.56.

Е маил: savictijanans@gmail.com

Тијана Савић рођена је 05.11.1991. године у Новом Саду. Дипломирала је на Високој школи за образовање васпитача у Новом Саду 2014. године. Специјалистичке струковне студије завршила је 2015. године. Као административни сарадник води административне послове у адвокатској канцеларији, врши коресподенцију са странкама, органима, институцијама и другим установама.