Адвокат Мирјана Р. Јосимов

контакт – моб +381.64.960.42.67

е-маил advmirajosimov@gmail.com

Мирјана Јосимов рођена 19.05.1988. године. Основне студије завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Након полагања Правосудног и Адвокатског испита каријеру наставила у адвокатском тиму адвокатске канцеларије Савић Владимира. У оквиру своје адвокатске делатности, бави се заступањем физичких и правних лица на територији Републике Србије пред судовима из области грађанског, привредног и управног права, као и одбрана у кривичним и прекршајним споровима. Такође поседује Сертификат и Лиценцу за одбрану малолетних лица у поступцима у Републици Србији.