Адвокат Ненад Г. Ракочевић

Контакт телефон: +381.60.64.59.459.

е-маил: nenad.rakoc@gmail.com

Адвокат Ненад Ракочевић рођен је у Врбасу 1988. године. Основне студије завршио је на Универзитету у Новом Саду – Правни факултет 2012. године. Настављајући даље своје стручно усавршавање, услед интересовања за област кривичног права и кривичних дела са елементима злочина против човечности и геноцида, током 2013. године завршио је мастер студије такође на Универзитету у Новом Саду – Правни факултет са мастер темом „Намера као елемент кривиичног дела геноцида“. Током свог рада почев од 2015 године, претежно се бавио предметима из области грађанског и кривичног права у којима је заступао физичка и правна лица. Поседује сертификат за одбрану малолетних лица као учинилаца кривичних дела и заступање оштећених малолетних лица. Говори енглески језик, ожењен, отац двоје деце.