Адвокат Стефан Д. Дугајлић

Контакт – моб: +381.63.83.66.131.

е-маил:

Стефан Дугајлић рођен је 1990. године. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Мастер студије завршио је 2016. године, на катедри за међународно право Правног факултета Универзитета у Новом Саду одбранивши мастер рад на тему ”Међународне невладине организације и Уједињене нације”. Од 2017. године, студент је Докторских студија међународно-правне катедре Правног факултета Универзитета у Новом Саду.Такође, стекао је двогодишње искуство као сарадник у настави на предметима Међународна заштита људских права и Право Европске уније на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду. У даљем стручном усавршавању завршио је основну обуку за посредника (медијатора), на Институту за медијацију, преговарање и јавне политике у Новом Саду.