Оснивач адвокат Владимир В. Савић

Контакт – моб: +381.63.401.104.

е-маил: vladimirsavicnstb@gmail.com

Оснивач адвокатске канцеларије је адвокат маст. прав. Владимир В. Савић. Рођен је у Београду 1991. године. Основне студије завршио је на Универзитету у Новом Саду – Правни факултет 2016. године. Настављајући даље своје стручно усавршавање, услед великог интересовања за област банкарског права и настале проблематике поводом кредита индексираних у швајцарским францима, током 2017. године завршио је мастер студије такође на Универзитету у Новом Саду – Правни факултет са мастер темом „Уговори о кредиту са девизном клаузулом“. Тренутно похађа докторске студије на Универзитету у Новом Саду – Правни факултет из области Јавног права за које има велико интересовање и претензију на докторску дисертацију из области осигурања новчаног потраживања. Током свог рада, претежно се бавио предметима из области грађанског, привредног, пореског и банкарског права у којима је заступао физичка и правна лица, као и одређене компаније.